top of page
IMG_0011 kopie.jpg

Impact-activiteiten

IMPACT CAMP-05.png
IMPACT YOUR LIFE-05.png
IMPACT YOUR FUTURE-05.png
IMPACT CAFÉ-05.png
IMPACT FACTORY-05.png
VOX IUVENTUS-05.png
EXPRESSO FINAL LOGO-05.png
IMPACT DAY-05.png
IMPACT YOUR COMMUNITY-05.png
Impact-activiteiten zijn ons op jongeren gerichte programma.

Impact-activiteiten zijn leuke en boeiende workshops, seminars en participatieve activiteiten waar jongeren zichzelf leren kennen, nieuwe vrienden maken en sterke persoonlijke en professionele vaardigheden ontwikkelen, zodat ze kunnen gedijen in de wereld van vandaag.

Impact Activities omvat 10 activiteiten die onze drie kerndoelen weerspiegelen: persoonlijke en professionele ontwikkeling, participatie en betrokkenheid, en service.

Impact-activiteiten bevorderen het aanpassen en in de praktijk brengen van hartgerichte en 21e-eeuwse vaardigheden:

1) Zelfbewustzijn vaardigheden

 

2) Leren en innoveren Vaardigheden zoals: kritisch denken, communicatie, samenwerking, creativiteit.

3) Levens- en loopbaanvaardigheden zoals: flexibiliteit, aanpassingsvermogen, initiatief, zelfsturing, productiviteit, verantwoordelijkheid, leiderschap en verantwoordelijkheid.

IMPACT CAMP-01 (1).png

Impact kamp

Drie- tot vierdaagse seminars die persoonlijk koesteren
leiderschap: communicatieve vaardigheden, eigenwaarde,
gezonde en liefdevolle relaties, persoonlijk
verantwoordelijkheid, inzet. Een seminar van drie tot vier dagen over persoonlijk leiderschap voor jongeren, met hulpmiddelen die bewustzijn van attitudes en gedragingen mogelijk maken

IMPACT YOUR LIFE-01.png

Beïnvloed je leven

Workshops en motiverende sessies die persoonlijke ontwikkeling versterken en erop gericht zijn jongeren in staat te stellen antwoord te geven op de vraag: wie ben ik?

IMPACT YOUR FUTURE-01.png

Workshops en motiverende sessies die het ontdekken en versterken van persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk maken en gericht zijn op het helpen van jongeren bij het beantwoorden van de vragen: Wat zijn mijn capaciteiten? Wat wil ik bereiken?

Beïnvloed uw toekomst

IMPACT CAFÉ-01.png

Interactieve dialooguitwisselingssessies die tot doel hebben jonge mensen in gesprek te brengen door uitdagingen en oplossingen over verschillende onderwerpen te bespreken.

Impact Café

IMPACT FACTORY-01.png

Probleemoplossende en planningssessies voor jongeren om aan projecten te gaan werken om veranderingen aan te pakken die ze in hun gemeenschap willen zien.

Impact fabriek

VOX IUVENTUS-01.png

Een maandelijkse podcast die jongeren een platform biedt om een dialoog op gang te brengen over onderwerpen die relevant zijn voor hun levenservaringen, om anderen op te leiden en te informeren over jeugdgerelateerde onderwerpen, en om jongeren in staat te stellen veranderingsagenten te worden.

Vox Iuventus Impactus Podcast

EXPRESSO FINAL LOGO-01.png

Impact Lounge: eXpresso

eXpresso Impact Lounge is een platform waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en talenten kunnen delen. eXpresso bevordert positieve betrokkenheid, het delen van talent en zinvolle gesprekken om sociale inclusie en het gevoel erbij te horen bij jongeren aan te moedigen.

IMPACT DAY-01.png

Impact Day bevordert het mobiliseren van jonge mensen om het bewustzijn over een onderwerp of kwestie te vergroten door creatieve manieren te bedenken om de gemeenschap te promoten en te informeren over de oorzaak.

Impactdag 

IMPACT YOUR COMMUNITY-01.png

Impact Your Community koestert de principes van service en leiderschap en omarmt teruggeven. Jongeren worden gemobiliseerd om impact te maken met een activiteit of project voor hun gemeenschap.

Impact op uw gemeenschap

bottom of page