top of page
IMG_0011 kopie.jpg

Jeugdmanifest 2021

De jeugd van Aruba is de toekomst van onze kleine eilandnatie. Ze zullen morgen moeten navigeren met beslissingen die vandaag worden genomen. Dit Jongerenmanifest is het resultaat van een groep jongeren die samenkomt in het project 'To Vote, I Voice' en aandacht vraagt voor de uitdagingen waar jongeren op Aruba tegenaan lopen.

 

Het Jongerenmanifest wil de eerste stap zijn om jongeren te betrekken bij besluitvormingsprocessen op het hoogste niveau. Bovenal heeft dit Jongerenmanifest tot doel politici, beleidsmakers en de overheid verantwoordelijk te houden voor beslissingen die niet alleen impact hebben op de Arubaanse gemeenschap maar specifiek op de Arubaanse jeugd. 

 

In dit Jongerenmanifest komen vier kerngebieden aan bod:mentale gezondheid,omgeving,onderwijs, Enwerk(werkgelegenheid). De jongeren die betrokken waren bij de totstandkoming van dit Jeugdmanifest kwamen met een lijst met input die beleidsmakers, het parlement en de regering van Aruba serieus zouden moeten overwegen om op te nemen in hun beleid op deze 4 kerngebieden.

 

De jongeren van het project 'The Vote, I Voice' beschouwen en respecteren de problemen en uitdagingen waar de Arubaanse jeugd dagelijks mee te maken heeft. Ze streven naar een eiland waar investeringen in onderwijs en toerisme niet alleen infrastructureel zijn, maar ook een investering in de kwaliteit van leven en behoeften van de Arubaanse burger en de natuurlijke omgeving.

Youth Manifesto - HCLF, English.png

Het Jongerenmanifest is een eerste aanzet om structureel en regelmatig in gesprek te gaan met beleidsmakers en politici over onderwerpen die voor jongeren van belang zijn. HCLF werkt aan dit aspect om jongerenorganisaties te verenigen om bij te dragen aan deze structurele dialooguitwisseling door een jongerenplatform op te richten.

 

De jongeren in het To Vote, I Voice project stellen de volgende inbreng van de regering van Aruba voor:

 

MENTALE GEZONDHEID

 1. We zullen onderzoeken uitvoeren en gegevens verstrekken over de geestelijke gezondheid op Aruba;

 2. We optimaliseren het doorverwijsproces voor personen met een verstandelijke beperking;

 3. We zullen steungroepen op scholen introduceren;

 4. Wij gaan geestelijke gezondheidszorg verlenen via AZV;

 5. We zullen geestelijke gezondheid bevorderen en tot onderwerp van continu gesprek maken;

 

OMGEVING

 1. We introduceren nieuwe recyclingmethoden;

 2. We zullen meer zelfvoorzienende projecten/programma's op scholen introduceren;

 3. We zullen een standaard strategisch veiligheidsplan opstellen en uitvoeren om het giftige afval op te ruimen;

 

ONDERWIJS

 1. We zullen studies uitvoeren over onderwijssystemen op Aruba;

 2. We starten met het introduceren van stagemogelijkheden op MAVO/HAVO scholen;

 3. We zullen een actieplan maken om zelfexpressie op scholen te leren;

 4. We maken een plan om 'Proyecto Scol Multilingual' in alle scholen te implementeren;

 

WERK

 1. We laten jongeren kennismaken met de Arubaanse arbeidsmarkt;

 2. We introduceren 'breng uw kind naar het werk dag' in bedrijven;

 3. We leren jongeren over Arubaans arbeidsrecht;

 4. We zullen beleid ontwikkelen dat inclusiviteit in bedrijven vereist.

Hoe is het jongerenmanifest tot stand gekomen?

De stem van de jeugd is belangrijk in elk democratisch land. Kijken we naar de Participatieladder, dan moet Aruba jongeren nog structureel betrekken bij besluitvormingsprocessen op beleidsniveau.
 

De Covid-19-pandemie heeft een grote impact gehad op hoe we onderwerpen als geestelijke gezondheid, het milieu, werkgelegenheid en onderwijs ervaren. Vooral jongeren werden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen en de economische gevolgen hebben impact op hun toekomst.

De missie van HCLF is om een welvarende generatie, gedreven door hun hartgerichte kernwaarden, duurzame keuzes te zien maken voor zichzelf en de wereld. Met de parlementsverkiezingen gepland voor juni 2021, was HCLF vastbesloten om verschillende jongeren te betrekken bij besluitvormingsprocessen door het project 'To Vote, I Voice: Don't Count YOUth Out!' te introduceren. Een andere inspirerende bijdrage kwam uit de Nederlandse'Coalitie-Y' bestaande uit jongeren van verschillende organisaties.

'Om te stemmen, stem ik: tel de jeugd niet uit'bedoeld om jonge mensen in de stem van Aruba te helpen verheffen en een platform te bieden om met politici in gesprek te gaan over actiestappen die van invloed zijn op de toekomst van de jeugd. Dit project moedigde jongeren ook aan om verantwoording af te leggen voor hun voorgestelde oplossingen voor hun zorgen op vier kerngebieden: geestelijke gezondheid, milieu, onderwijs en arbeid.

 

'Om te stemmen, stem ik'betrokken jongeren met verschillende belanghebbenden over de onderwerpen geestelijke gezondheid, onderwijs, milieu en werkgelegenheid. Het project omvatte de volgende activiteiten die op elkaar voortbouwden, wat leidde tot de creatie van een jongerenmanifest.

 

     Impact Café: Jeugdzorgen.Deelnemers kregen presentaties van 4 overheidsdepartementen en maakten een SWOT-analyse van de huidige situatie rond de 4 onderwerpen.
 

     Vox Iuventus Impactus: de feiten op een rij: Aruba herstelt na COVID-19. Deelnemers gingen in gesprek met 2 experts van Stichting Deugdelijk Bestuur en Aruba Birdlife Conservation.
 

     Impact Factory: de feiten op een rij: wat nu?Deelnemers kregen verschillende workshops om hen te helpen vragen te formuleren en zich voor te bereiden op het Jongerenraadhuis
 

     Impact Café: Jeugdgemeentehuis.Deelnemers gingen in gesprek met 6 kandidaten voor politieke partijen over de 4 onderwerpen

Impact Factory: Het Jongerenmanifest. Deelnemers formuleren stellingen en actiepunten om het Jongerenmanifest compleet te maken

Impactfabriek: het jeugdmanifest.Deelnemers formuleerden stellingen en actiepunten om het Jongerenmanifest in te vullen

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzijCEDE ArubaEnSamenwerkende Fondsen Cariben

IMPACT CAFÉ-05.png
VOX IUVENTUS-05.png
IMPACT FACTORY-05.png
IMPACT CAFÉ-05.png
IMPACT FACTORY-05.png

Teken het jongerenmanifest!

Bedankt voor het ondertekenen van het jongerenmanifest!

bottom of page